Computerondersteunde woordenschatverwerving voor het Nederlands als tweede taal (COO/NT2)

Auteurs

  • Frans Geelen

Trefwoorden:

Computerondersteund onderwijs, COO, woordenschat, NT2

Samenvatting

Frans Geelen, werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, geeft een schets van een computerprogramma gericht op woordverwerving Nederlands als tweede taal dat in een samenwerkingsverband van een ondersteuningsinstelling voor volwasseneneducatie, een centrum voor basiseducatie en de RUG wordt ontwikkeld. Het materiaal omvat een verzameling teksten, waarin een aantal van 1000 ('de tweede duizend') woorden is gemarkeerd. Bij deze woorden wordt een scala van oefenvormen aangeboden, aan de hand waarvan de cursist de betreffende woorden kan inoefenen. Leidraad daarbij is een didactisch model waarin vijf fasen worden onderscheiden: de oriëntatiefase, de leerfase, de onthoudfase, de gebruiksfase en de uitbreidfase.
Het streven is dat het programma eind 1989 voor het onderwijs beschikbaar is.

Citeerhulp

Geelen, F. (1989). Computerondersteunde woordenschatverwerving voor het Nederlands als tweede taal (COO/NT2). Levende Talen Magazine, 76(440), 246–250. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1206

Nummer

Sectie

Artikelen