LTM, jaargang 76 (1989) 440

LTM, jaargang 76 (1989) 440

Irene van Adrighem Samenvatting
Zijn grammaticale blunders echt nodig in het so Duits (brief)? 238-240
Anneke Hesp Samenvatting
Heaven Can Wait, of Klas 5c2 speelt een Engels toneelstuk 241-245
Frans Geelen Samenvatting
Computerondersteunde woordenschatverwerving voor het Nederlands als tweede taal (COO/NT2) 246-250
Resy Delnoy, Piet-Hein van de Ven Samenvatting
Moedertaal- en literatuuronderwijs in Hongarije 250-256
Theo Janssen Samenvatting
Meelezen om mee te kunnen praten; Vrijetijdslectuur voor volwassen NT2-leerders 257-262
Marjolijn Wesselo Samenvatting
Urgentie-opleiding Basiseducatie hard nodig, maar nog niet voldoende; Een interview 263-266
Gert Rijlaarsdam Samenvatting
De consequenties van schrijfonderzoek voor schrijfonderwijs 268-270
Paul Bogaards Samenvatting
Dix-neuf cent quatre-vingt douze; Nederlanders zijn goed in vreemde talen. Zolang het maar Engels is 271-272


ISSN: 1566-2705