Eindtermen mvt in de basisvorming

Auteurs

  • Jan van Ek

Trefwoorden:

Moderne vreemde Talenonderwijs, eindtermen

Samenvatting

Begin februari 1988 ontmoetten de leden van de zgn. Ontwikkelingsgroep Eindtermen Basisvorming Mvt elkaar voor het eerst in een korte voorbespreking op het Ministerie van O & W in Zoetermeer. Op 5 maart vond de eerste plenaire vergadering van de commissie plaats en begin december is het eindtermenontwerp naar het ministerie opgestuurd. In de tussenliggende negen maanden is er hard aan gewerkt door de leden van de commissie, te weten drie medewerkers van de SLO, één medewerkster van het Cito, drie lerarenopleiders en drie mensen aangewezen door onze eigen Vereniging van Leraren in Levende Talen. Zelf was ik bij het werk betrokken als zgn. 'onafhankelijk voorzitter' en tenslotte nam nog een vertegenwoordiger van de educatieve uitgeverijen als waarnemer aan onze vergaderingen deel.

Bijlage: De voorlopige eindtermen basisvorming in het voortgezet onderwijs: moderne vreemde talen

Citeerhulp

Ek, J. van. (1989). Eindtermen mvt in de basisvorming. Levende Talen Magazine, 76(441), 305–311. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1213

Nummer

Sectie

Artikelen