LTM, jaargang 76 (1989) 441

LTM, jaargang 76 (1989) 441

Hans Hulshof, Peter Jordens Samenvatting
Talenonderwijs in de basisvorming; Themanummer 301-303
Jan van Ek Samenvatting
Eindtermen mvt in de basisvorming 305-311
Dolf Sörensen Samenvatting
Eindtermen mvt: een goed stuk werk. 313-315
Steven ten Brinke Samenvatting
De eindtermen Nederlands voor de basisvorming. Enige toelichtende kanttekeningen 316-322
Wilma Groeneweg, Ton Hendrix, Ru Klein, Rudi Liebrand, Ron Oostdam, Tom Weijers Samenvatting
Het advies eindtermen Nederlands - de eerste schreden op een goede weg; Een kritische beschouwing 323-332
Inge Hofmans-Okkes Samenvatting
Tweetalige leerlingen en de eindtermen basisvorming Nederlands en moderne vreemde talen 333-334
Ingrid Wijgh Samenvatting
Het eind van de basisvorming mvt 335-339
Gert Rijlaarsdam Samenvatting
Eindtermen basisvorming en evaluatie in het talenonderwijs 340-344
Rob Diephuis Samenvatting
En nu het leerplan nog! Eindtermen moderne vreemde talen zijn slechts een eerste stap 345-349
Amos van Gelderen Samenvatting
Moet taalbeschouwing een eindterm van de basisvorming zijn? 350-352
Henri Pieper Samenvatting
Basisvorming en de docent moderne vreemde talen 353-357
Marjolijn Wesselo Samenvatting
Basisvorming: vage eindtermen, in praktijk zal er weinig veranderen; Interview met Jan Buijsse, docent Nederlands aan de Louise de Coligny-Scholengemeenschap te Leiden over de basisvorming in het voortgezet onderwijs 358-360
Johan F. Matter Samenvatting
Drie visies op de plaats van de moderne vreemde talen in de basisvorming; Een boekbespreking 361-365


ISSN: 1566-2705