Eindtermen mvt: een goed stuk werk.

Auteurs

  • Dolf Sörensen

Trefwoorden:

Moderne vreemde Talenonderwijs, basisvorming, eindtermen

Samenvatting

De onlangs uitgebrachte Adviezen over de voorlopige eindtermen van de basisvorming in het voortgezet onderwijs hebben in hun prille bestaan al meteen het nodige stof doen opwaaien. De meeste kritiek richt zich op de urentabellen, de verregaande ingrepen in de vrijheid van richting en inrichting van het onderwijs en tegen het feit dat het kindermishandeling is om na drie jaar onderwijs te toetsen of er iets van je doelstellingen terecht is gekomen (zie bijv. Het Schoolblad van 26 januari, 1989).

Citeerhulp

Sörensen, D. (1989). Eindtermen mvt: een goed stuk werk. Levende Talen Magazine, 76(441), 313–315. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1214

Nummer

Sectie

Artikelen