De eindtermen Nederlands voor de basisvorming. Enige toelichtende kanttekeningen

Auteurs

  • Steven ten Brinke

Trefwoorden:

Basisvorming, eindtermen, Nederlands

Samenvatting

Tijdens de jaarvergadering in december heb ik een korte inleiding over de voorgestelde eindtermen Nederlands gehouden. Het advies van de Eindtermencommissie Nederlands was toen drie dagen uit, vrijwel niemand had het nog onder ogen gehad en mijn inleiding kon dus niet anders dan een oriënterend karakter hebben. Inmiddels hebben velen het betrokken blauwe boekje gelezen.

Citeerhulp

Brinke, S. ten. (1989). De eindtermen Nederlands voor de basisvorming. Enige toelichtende kanttekeningen. Levende Talen Magazine, 76(441), 316–322. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1215

Nummer

Sectie

Artikelen