Het eind van de basisvorming mvt

Auteurs

  • Ingrid Wijgh

Trefwoorden:

Basisvorming, eindtermen, Moderne vreemde Talen, toetsing

Samenvatting

Nu de voorlopige eindtermen moderne vreemde talen gepubliceerd zijn, doet zich natuurlijk ook de vraag voor hoe die eindtermen in de toekomst getoetst zullen gaan worden. Eigenlijk valt daar op dit moment nog niet zo heel veel over te zeggen, al was het alleen al omdat de politieke besluitvorming over de basisvorming nog niet heeft plaatsgevonden. In dit artikel zal worden ingegaan op de voorgeschiedenis en de politieke achtergrond van het advies over de voorlopige eindtermen. Vervolgens zullen de toetsingsmogelijkheden van de eindtermen bekeken worden en tot slot zal de afsluiting van de basisvorming ter sprake komen.

Citeerhulp

Wijgh, I. (1989). Het eind van de basisvorming mvt. Levende Talen Magazine, 76(441), 335–339. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1218

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.