En nu het leerplan nog! Eindtermen moderne vreemde talen zijn slechts een eerste stap

Auteurs

  • Rob Diephuis

Trefwoorden:

Basisvorming, leerplan

Samenvatting

Het blauwe boekje met het advies over de voorlopige eindtermen moderne vreemde talen in de basisvorming is een concreet voorstel voor een gemeenschappelijk minimum van inhouden, vaardigheden en grammatica. Men dient zich overigens te realiseren, dat dit nog lang geen programma voor de basisvorming is. Er ligt nu een lijst mogelijke einddoelen; de weg er naartoe is een andere zaak, In dit artikel wil ik betogen dat er als pendant van het eindtermenvoorstel een leerplan-voorstel zou moeten komen, als noodzakelijke volgende stap in de ontwikkeling.
Het zwaartepunt van de discussie kan zich dan verplaatsen van einddoelen en de toetsing daarvan naar wat er in die drie jaren basisvorming moet gebeuren.

Citeerhulp

Diephuis, R. (1989). En nu het leerplan nog! Eindtermen moderne vreemde talen zijn slechts een eerste stap. Levende Talen Magazine, 76(441), 345–349. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1220

Nummer

Sectie

Artikelen