Over lezen en laten lezen, annoteren, en wat daarbij komt kijken

Auteurs

  • Arie Hoeflaak

Trefwoorden:

Lezen, leesonderwijs, Frans

Samenvatting

In de afgelopen jaren zijn er in ons land diverse studies verricht naar mogelijkheden tot verbetering van de didactiek van het lezen van (literaire) teksten. Bekende voorbeelden daarvan zijn Flippo (1984), Toussaint-Dekker (1987) en Westhoff (1981); deze studies bevatten concrete suggesties om te komen tot een werkwijze die er, op grond van onderzoeksresultaten, toe kan leiden dat leerlingen betere lezers worden.
Praktische toepassingen ervan voor het moderne-vreemdetalenonderwijs
zijn o.m. te vinden in Hexagone (uitgave Meulenhoff Educatief) en het project 'Lezen onder de loupe' van de werkgroep lees- en literatuuronderwijs van de Didactiekcommissie Frans (zie Levende Talen no. 440, april 1989:286).

Citeerhulp

Hoeflaak, A. (1989). Over lezen en laten lezen, annoteren, en wat daarbij komt kijken. Levende Talen Magazine, 76(444), 566–569. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1247

Nummer

Sectie

Artikelen