LTM, jaargang 76 (1989) 444

LTM, jaargang 76 (1989) 444

Annelies Vermeulen Samenvatting
In de greep van de Revolutie 551-557
Anja van der Bij Samenvatting
La Révolution Française; Beschrijving van een les aan de Volksuniversiteit 557
Riet Kloet Samenvatting
Le Bicentenaire (hors concours) 559
Jetske Camarasa Samenvatting
Concours Interscolaire voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs 1988-1989 560-562
Irene van Adrighem Samenvatting
Zijn grammaticale blunders echt nodig in het so Duits (brief)? 563-565
Arie Hoeflaak Samenvatting
Over lezen en laten lezen, annoteren, en wat daarbij komt kijken 566-569
Ludo Beheydt Samenvatting
De zogenaamde cultuurspecificiteit van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal 569-570
Ed Olijkan Samenvatting
'Wie een taal leert, leert nu eenmaal ook een stuk cultuur'; Reactie op de reactie van Ludo Beheydt 571-573
Guust Meijers Samenvatting
Onderzoek naar behoeften aan moderne vreemde talen in het bedrijfsleven 573-577
Uriël Schuurs, Stef Verhoeven Samenvatting
Grammaticale kennis geen instrument voor nauwkeurig lezen? 577-579
Ru Klein Samenvatting
De vitamine C in de taalbeschouwing; Over een ander menu voor taalculturele vorming en taalbeschouwing 580-586
Siebrich Mondria-de Vries Samenvatting
Leer je met een communicatieve leergang ook echt communiceren? Een onderzoek naar gebruiksregels voor de taalhandeling 'vragen' in communicatieve leergangen Frans 587-593
Claudia Christern, Wim Berkhout Samenvatting
De opleiding Russisch bij de SMID: krijgsgevangenen ondervragen of 4de Russen de weg wijzen, als ze komen'? (Nico Scheepmaker); Een interview 594-598
Gerard Willems Samenvatting
Met behulp van welke strategieën leren we talen? Een review-artikel 599-602


ISSN: 1566-2705