De zogenaamde cultuurspecificiteit van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Auteurs

  • Ludo Beheydt

Trefwoorden:

Nederlands als vreemde taal, certificering

Samenvatting

Eerder verschenen in Levende Talen bijdragen waarin o.a. de 'cultuur-fairness' van de examens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal kritisch werd beschouwd. In Levende Talen van februari 1988 kwam E. Olijkan met een gecombineerde bespreking van de in de reeks 'Voorzetten' van de Nederlandse Taalunie verschenen brochure Het certificaat Nederlands en Nederlands als tweede taal Beheydt 1987) en de examenbundel Toetsen en teksten (Beheydt & De Kleijn 1986-1987); in Levende Talen van februari 1989 presenteerde C. Groeneboer, universitair docent Nederlands in Indonesië, onder de titel 'Is het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal geschikt voor Indonesië?' de resultaten van een door hem gehouden enquête naar de bevindingen met het certificaatsexamen.
In deze bijdrage een reactie op de artikelen van Olijkan en Groeneboer.

Citeerhulp

Beheydt, L. (1989). De zogenaamde cultuurspecificiteit van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Levende Talen Magazine, 76(444), 569–570. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1248

Nummer

Sectie

Artikelen