Grammaticale kennis geen instrument voor nauwkeurig lezen?

Auteurs

  • Uriël Schuurs
  • Stef Verhoeven

Trefwoorden:

Schrijfonderwijs, incongruenties, verbetervaardigheid

Samenvatting

In het juninummer van Levende Talen maakt W.I.M. van Calcar duidelijk, dat hij weinig heil verwacht van een vorm van schrijfonderwijs waar wij ons juist sterk voor hebben gemaakt, namelijk zinscombinatie-onderwijs. We betreuren dat, want naar onze overtuiging is deze aanpak effectiever dan andere, in Nederland meer gebruikelijke vormen van schrijfonderwijs, zeker wanneer je traditioneel grammatica-onderwijs ook nog als schrijfonderwijs zou willen beschouwen.

Citeerhulp

Schuurs, U., & Verhoeven, S. (1989). Grammaticale kennis geen instrument voor nauwkeurig lezen?. Levende Talen Magazine, 76(444), 577–579. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1251

Nummer

Sectie

Artikelen