Leer je met een communicatieve leergang ook echt communiceren? Een onderzoek naar gebruiksregels voor de taalhandeling 'vragen' in communicatieve leergangen Frans

Siebrich Mondria-de Vries

Samenvatting

Où est le centre? en Pourriez-vous m'indiquer où est le centre, s'il vous plaît? zijn beide realiseringen van de taalhandeling 'vragen om informatie'. Deze realiseringen zullen echter niet in dezelfde situaties gebruikt worden. Dit zou namelijk, afhankelijk van de situatie, ofwel bot, ofwel overdreven kunnen overkomen.

Welke vraag je in welke situatie aan wat voor persoon stelt, wordt namelijk bepaald door regels. Dit type regels speelt een uiterst belangrijke rol in de communicatie. Ze zouden dan ook deel uit moeten maken van het huidige communicatieve vreemde-talenonderwijs. Maar besteden communicatieve leergangen hieraan wel voldoende aandacht?


Trefwoorden


Frans; taalhandelingen; communicatieve leergangen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.