Literatuuronderwijs, een vat vol tegenstrijdigheden; Doelstellingen en toetsing

Auteurs

  • Dick Koldijk

Trefwoorden:

Literatuuronderwijs

Samenvatting

Themanummer 'Kennis van en inzicht in' ... literatuuronderwijs

Literatuuronderwijs, een vat vol tegenstrijdigheden. Doelstellingen en toetsing. Dick Koldijk 717
Het literatuuronderwijs moderne vreemde talen, doelstellingen, de canon en het literatuurboek (Duits). Dick Koldijk 719
Alsof de tijd heeft stilgestaan. Koos Hawinkels 726
Kennis van en inzicht in literatuur: hoe bereiken we dat? Alie Toussaint 732
Lezen voor de lijst, de lust en het leven. Ton Smulders 740
De meer leerlinggerichte benadering als het basisprincipe voor het literatuuronderwijs Duits. Eus Schalkwijk 746
Reader response criticism: onderwijs in het boeiendst denkbare onderwerp. Joop Dirksen 749
Wat doen we met de reacties van de leerlingen op literatuur? Een waaier van ideeën. Cor Geljon, Tanja Janssen, Wam de Moor 757
Eigentlich möchte ich nirgendwo anders leben. Imke Barth 764

Citeerhulp

Koldijk, D. (1989). Literatuuronderwijs, een vat vol tegenstrijdigheden; Doelstellingen en toetsing. Levende Talen Magazine, 76(446), 717–718. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1263

Nummer

Sectie

Artikelen