LTM, jaargang 76 (1989) 446

LTM, jaargang 76 (1989) 446

Dick Koldijk Samenvatting
Literatuuronderwijs, een vat vol tegenstrijdigheden; Doelstellingen en toetsing 717-718
Dick Koldijk Samenvatting
Het literatuuronderwijs moderne vreemde talen, doelstellingen, de canon en het literatuurboek (Duits) 719-725
Koos Hawinkels Samenvatting
Alsof de tijd heeft stilgestaan 726-731
Alie Toussaint Samenvatting
Kennis van en inzicht in literatuur?: hoe bereiken we dat? 732-739
Ton Smulders Samenvatting
Lezen voor de lijst, de lust en het leven; Kanttekeningen bij literatuuronderwijs en toetsing daarvan in de klaspraktijk 740-745
Eus Schalkwijk Samenvatting
De meer leerlinggerichte benadering als het basisprincipe voor het literatuuronderwijs Duits 746-748
Joop Dirksen Samenvatting
Reader Response Criticism: onderwijs in het boeiendst denkbare onderwerp 749-756
Cor Geljon, Tanja Janssen, Wam de Moor Samenvatting
Wat doen we met de reacties van de leerlingen op literatuur? Een waaier van ideeën 757-763
Imke Barth Samenvatting
Eigentlich möchte ich nirgendwo anders leben; Betrachtungen zur Literatur für Jugendliche in der DDR 764-768


ISSN: 1566-2705