De meer leerlinggerichte benadering als het basisprincipe voor het literatuuronderwijs Duits

Auteurs

  • Eus Schalkwijk

Trefwoorden:

Literatuuronderwijs, literatuurgeschiedenis, literaire begrippen, leerlinggericht onderwijs

Samenvatting

Een meer leerlinggerichte benadering van het literatuuronderwijs is het onderwerp van Eus Schalkwijk, die aan de hand van wat hij noemt 'hete hangijzers': literatuurgeschiedenis, tekstbestuderende en tekstervarende vragen, literaire begrippen en de leeslijst bespreekt. Men kan niet vroeg genoeg beginnen met het lezen van literaire teksten. Terecht wijst hij met een interessant voorbeeld op de functie van de literatuurgeschiedenis als (onmisbare) achtergrondinformatie. Terwijl hij aan tekstervarende vragen boven tekstbestuderende vragen de voorkeur geeft, pleit hij tevens voor een meer formele benadering van literatuur zodat de leerling meer 'grip' op de tekst kan krijgen.

Citeerhulp

Schalkwijk, E. (1989). De meer leerlinggerichte benadering als het basisprincipe voor het literatuuronderwijs Duits. Levende Talen Magazine, 76(446), 746–748. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1268

Nummer

Sectie

Artikelen