Onbekend pionierswerk: toetsing van spreekvaardigheid in het deeltijd-meao

Auteurs

  • Olav Petri

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, mbo, spreekvaardigheid, volwassenen

Samenvatting

'Bakens in de vaargeul.' Zo omschrijft Olav Petri de afspraken die met alle mvt-docenten van het deeltijd-meao zijn gemaakt op het gebied van spreekvaardigheidstoetsing. In zijn verslag wordt informatie gegeven over de manier waarop in het project 'deeitijd-meao voor volwassenen' spreekvaardigheid wordt getoetst. Uniek aan de aanpak is het feit dat alle bij dit onderwijs betrokken docenten Duits, Engels, Frans en Spaans het eens zijn geworden over toetsopzet, procedures en cijfergeving. In dit artikel staan de afspraken genoteerd, voorafgegaan door een korte beschrijving van de toedracht van een en ander.

Citeerhulp

Petri, O. (1994). Onbekend pionierswerk: toetsing van spreekvaardigheid in het deeltijd-meao. Levende Talen Magazine, 81(486), 9–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1273

Nummer

Sectie

Artikelen