LTM, jaargang 81 (1994) 486

LTM, jaargang 81 (1994) 486

Laureen Nussbaum Samenvatting
Schrijven met Anne Frank 4-8
Olav Petri Samenvatting
Onbekend pionierswerk: toetsing van spreekvaardigheid in het deeltijd-meao 9-10
Kees Houtman Samenvatting
Cito-luistertoetsen als lesmateriaal 11-12
Liz Savage Samenvatting
Meertalige leerlingen en het leren van moderne vreemde talen 13-17
Karin Bügel Samenvatting
Waarom halen jongens hogere scores dan meisjes bij het centraal schriftelijk examen moderne vreemde talen? 18-23


ISSN: 1566-2705