Meertalige leerlingen en het leren van moderne vreemde talen

Auteurs

  • Liz Savage

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, NT2

Samenvatting

Wat betekent het leren van vreemde talen voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is? Zijn vreemde talen voor alle leerlingen even vreemd? En wat voor rol speelt het Nederlands bij het vreemdetalenonderwijs? Liz Savage stelde deze vragen aan een aantal docenten.

Citeerhulp

Savage, L. (1994). Meertalige leerlingen en het leren van moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 81(486), 13–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1275

Nummer

Sectie

Artikelen