Invoering van de basisvorming: mvt-secties 'moeten nog beginnen' of 'zijn al een heel eind op weg'

Virgie Withagen, Maria Oud-de Glas, Marjo Willems

Samenvatting

In dit artikel aandacht voor de verschillende manieren waarop scholen en vreemdetalensecties de invoering van de basisvorming ter hand hebben genomen. Sommige scholen hebben overduidelijk nog een lange weg te gaan, maar dat mag geen reden zijn voor pessimisme. Overheersend lijkt de (positieve) benadering om de basisvorming te beschouwen als een gelegenheid het eigen onderwijs kritisch door te lichten en te vernieuwen


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; basisvorming; vernieuwing

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.