LTM, jaargang 81 (1994) 487

LTM, jaargang 81 (1994) 487

Virgie Withagen, Maria Oud-de Glas, Marjo Willems Samenvatting
Invoering van de basisvorming: mvt-secties 'moeten nog beginnen' of 'zijn al een heel eind op weg' 64-68
Arjan Krijgsman Samenvatting
Compenserende strategieën en technieken. Zelfregulerend leergedrag bij de moderne vreemde talen en de zwakkere taalleerder 69-72
Kees van Esch, Antonio Pérez Ruiz Samenvatting
Cognates, woordenschat en lezen in een vreemde taal 73-76
Ron Oostdam, Amos van Gelderen Samenvatting
Discussie-onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo 77-83
Charles Rodijk Samenvatting
Lezers in spanning. Pleidooi voor een nieuwe benadering van fictie 84-88


ISSN: 1566-2705