Compenserende strategieën en technieken. Zelfregulerend leergedrag bij de moderne vreemde talen en de zwakkere taalleerder

Auteurs

  • Arjan Krijgsman

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, zelfregulerend leergedrag, instructiemodel

Samenvatting

Kerndoelen 16 en 19 hebben te maken met zelfregulerend leergedrag en de procesgerichte kant van het onderwijs. Als we er echt naar streven dat zo veel mogelijk leerlingen de basisvorming voor de moderne vreemde talen succesvol afsluiten, zullen we ons moeten afvragen hoe we met leerlingen op A-, B- en misschien ook C-niveau aan deze belangrijke kerndoelen werken. Arjan Krijgsman laat zien dat dit niet gemakkelijk is en geeft een aanzet voor een mogelijk effectief instructiemodel.

Citeerhulp

Krijgsman, A. (1994). Compenserende strategieën en technieken. Zelfregulerend leergedrag bij de moderne vreemde talen en de zwakkere taalleerder. Levende Talen Magazine, 81(487), 69–72. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1278

Nummer

Sectie

Artikelen