Cognates, woordenschat en lezen in een vreemde taal

Kees van Esch, Antonio Pérez Ruiz

Samenvatting

Cognates zijn woorden die in verschillende talen ongeveer dezelfde vorm hebben. In dit artikel wordt ingegaan op de rol die cognates bij het leren en begrijpen van vreemde talen (kunnen) spelen. Hoe kan op een verantwoorde wijze van cognates gebruik gemaakt worden? Kees van Esch en Antonio Pérez Ruiz pleiten voor een efficiënt gebruik van de context én een zorgvuldige analyse van de woordvorm


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; Spaans; woordenschat; leesvaardigheid

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.