Cognates, woordenschat en lezen in een vreemde taal

Auteurs

  • Kees van Esch
  • Antonio Pérez Ruiz

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, Spaans, woordenschat, leesvaardigheid

Samenvatting

Cognates zijn woorden die in verschillende talen ongeveer dezelfde vorm hebben. In dit artikel wordt ingegaan op de rol die cognates bij het leren en begrijpen van vreemde talen (kunnen) spelen. Hoe kan op een verantwoorde wijze van cognates gebruik gemaakt worden? Kees van Esch en Antonio Pérez Ruiz pleiten voor een efficiënt gebruik van de context én een zorgvuldige analyse van de woordvorm

Citeerhulp

Esch, K. van, & Pérez Ruiz, A. (1994). Cognates, woordenschat en lezen in een vreemde taal. Levende Talen Magazine, 81(487), 73–76. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1279

Nummer

Sectie

Artikelen