Discussie-onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo

Auteurs

  • Ron Oostdam
  • Amos van Gelderen

Trefwoorden:

Nederlands, discussie-onderwijs, bovenbouw havo, vwo, toetsen

Samenvatting

In hun artikel schetsen Oostdam en Van Gelderen hoe het discussie-onderwijs in de bovenbouw havo en vwo vorm kan krijgen. Zij geven enkele oefenvormen voor de probleemoplossende discussie, gaan in op de toetsvorm voor het schoolonderzoek en de wijze waarop nabespreking en beoordeling plaats kunnen vinden.

Citeerhulp

Oostdam, R., & Gelderen, A. van. (1994). Discussie-onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Levende Talen Magazine, 81(487), 77–83. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1280

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>