Een luisterrijke leerweg Nederlands als tweede taal

Auteurs

  • Grezel Jan Erik

Trefwoorden:

NT2, leermethode, wo

Samenvatting

Aan de TU Delft is een programma ontwikkeld waarmee 'klankverwerking', een aspect van luistervaardigheid, wordt getraind. Het principe is eenvoudig: teksten uit het tekstboek worden via de computer gedicteerd. De cursist typt de gehoorde tekst in, de computer vergelijkt deze met de juiste versie en geeft de score aan. Opmerkelijk is dat spelling, althans bij de proefgroep (buitenlandse studenten aan de TU Delft), een ondergeschikte rol blijkt te spelen. Neveneffect van de training is volgens Jan Erik Grezel, auteur van het artikel, dat de algemene T2-ontwikkeling door deze training wordt bevorderd

Citeerhulp

Jan Erik, G. (1994). Een luisterrijke leerweg Nederlands als tweede taal. Levende Talen Magazine, 81(491), 353–357. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1291

Nummer

Sectie

Artikelen