LTM, jaargang 81 (1994) 491

LTM, jaargang 81 (1994) 491

Harjet Robben, Klaas Schreuder Samenvatting
Opstellen en correctievoorschriften gaan heel goed samen 348-352
Grezel Jan Erik Samenvatting
Een luisterrijke leerweg Nederlands als tweede taal 353-357
Peter Paffen Samenvatting
Nieuwe loten aan de levende talen-stam. De ontwikkeling van luistertoetsen Turks en Arabisch 358-360
Peter Edelenbos, Anne van Streun Samenvatting
De invoering van nieuwe methoden Engels in de basisvorming 361-362
Manon van Heesters Samenvatting
En wat denken de docenten er zelf van? Een enquête naar de houding van docenten Frans ten opzichte van de basisvorming 363-364
Jan Mets Samenvatting
Het peil van de luistervaardigheid moderne vreemde talen 365-366
Pieter Loonen, Herman Wekker Samenvatting
Engels, een vak apart? Over de positie van Engels in de profieldiscussie 366-367


ISSN: 1566-2705