De invoering van nieuwe methoden Engels in de basisvorming

Auteurs

  • Peter Edelenbos
  • Anne van Streun

Trefwoorden:

Engels, basisvorming, leergang

Samenvatting

Peter Edelenbos en Anne van Streun onderzochten de invoering van nieuwe methoden Engels in de basisvorming. Zij constateren dat ge- middeld zo'n dertig procent van de scholen het afgelopen jaar een nieuwe methode Engels aanschafte. Op zichzelf een aanzienlijke verschuiving, maar vergeleken met bijvoorbeeld het vak wiskunde, is deze nog betrekkelijk bescheiden. De onderzoekers nemen aan dat dit komt doordat de vaksecties Engels de bestaande leergangen nog niet diskwalificeren voor gebruik in de basisvorming.

Citeerhulp

Edelenbos, P., & Streun, A. van. (1994). De invoering van nieuwe methoden Engels in de basisvorming. Levende Talen Magazine, 81(491), 361–362. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1293

Nummer

Sectie

Artikelen