En wat denken de docenten er zelf van? Een enquête naar de houding van docenten Frans ten opzichte van de basisvorming

Manon van Heesters

Samenvatting

Manon van Hees vroeg een aantal docenten Frans naar hun mening over de basisvorming. Ofschoon de docenten over de doelstellingen van de basisvorming over het algemeen positief oordelen, betoont men zich kritisch als het gaat om de haalbaarheid van een en ander.


Trefwoorden


Frans; basisvorming; luistertoets

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.