En wat denken de docenten er zelf van? Een enquête naar de houding van docenten Frans ten opzichte van de basisvorming

Auteurs

  • Manon van Heesters

Trefwoorden:

Frans, basisvorming, luistertoets

Samenvatting

Manon van Hees vroeg een aantal docenten Frans naar hun mening over de basisvorming. Ofschoon de docenten over de doelstellingen van de basisvorming over het algemeen positief oordelen, betoont men zich kritisch als het gaat om de haalbaarheid van een en ander.

Citeerhulp

Heesters, M. van. (1994). En wat denken de docenten er zelf van? Een enquête naar de houding van docenten Frans ten opzichte van de basisvorming. Levende Talen Magazine, 81(491), 363–364. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1294

Nummer

Sectie

Artikelen