Engels, een vak apart? Over de positie van Engels in de profieldiscussie

Auteurs

  • Pieter Loonen
  • Herman Wekker

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, basisvorming, eindtermen

Samenvatting

Voor de moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs is het bij de vaststelling van eindtermen gebruikelijk de eisen zoveel mogelijk gelijk te houden. Dit was het geval bij de invoering van de Mammoetwet, maar ook recentelijk gebeurde dit weer bij de invoering van de basisvorming en bij de voorstellen voor de nieuwe examens en de profielen.

Citeerhulp

Loonen, P., & Wekker, H. (1994). Engels, een vak apart? Over de positie van Engels in de profieldiscussie. Levende Talen Magazine, 81(491), 366–367. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1296

Nummer

Sectie

Artikelen