Engels, een vak apart? Over de positie van Engels in de profieldiscussie

Pieter Loonen, Herman Wekker

Samenvatting

Voor de moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs is het bij de vaststelling van eindtermen gebruikelijk de eisen zoveel mogelijk gelijk te houden. Dit was het geval bij de invoering van de Mammoetwet, maar ook recentelijk gebeurde dit weer bij de invoering van de basisvorming en bij de voorstellen voor de nieuwe examens en de profielen.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; basisvorming; eindtermen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.