LangCred: taaicertificaten en standaardniveaus in de Europese Unie

Auteurs

  • Jan van Weeren

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, EU, taalbeheersing, certificering

Samenvatting

Vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie leidt ertoe dat een beroepsbeoefenaar in elke lidstaat zijn vak mag uitoefenen. Landsgrenzen vervagen bij het zoeken naar werk. Daarnaast leidt een vrij verkeer van goederen en kapitaal tot intensivering van de internationale contacten: telefoon- en faxverkeer, buitenlandse bezoekers en klanten, zakenreizen, onderhandelingen en overleg. Hoewei in beginsel niets de 'actieve' en 'passieve' mobiliteit van werknemers meer in de weg staat, blijft er één grens overeind: de taalbarrière.

Cito-medewerker Jan van Weeren is actief betrokken bij LangCred. Doel van LangCred is het vergelijkbaar maken van taalkennis van werknemers in de Europese Unie en het bevorderen van de kwaliteit van de examinering. Daartoe is er een vijftal niveaus van taalbeheersing gedefinieerd en uitgewerkt. De uitwerkingen zijn zodanig geformuleerd dat ze toegankelijk zijn voor personen die niet linguïstisch geschoold zijn (werkgevers en werknemers). Vervolgens is er een verband gelegd tussen detaalniveaus van LangCred en de in Europees verband aanvaarde niveaus van beroepskwalificatie en beroepsuitoefening. Uit de aldus ontstane gegevensbank is dus af te leiden wat voor niveau van taalvaardigheid voor welk beroep nodig is. Bovendien zijn in de gegevensbank de diploma's en certificaten die opleiden tot het desbetreffende niveau ondergebracht, terwijl ook relevante leermiddelen worden vermeld.

 

 

Citeerhulp

Weeren, J. van. (1994). LangCred: taaicertificaten en standaardniveaus in de Europese Unie. Levende Talen Magazine, 81(494), 537–542. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1304

Nummer

Sectie

Artikelen