LTM, jaargang 81 (1994) 494

LTM, jaargang 81 (1994) 494

Antoine Braet, Rob Schoonen, Ellen Sjoer Samenvatting
Adviezen van leerlingen, leraren en onderzoekers voor het schrijven van een goed examenopstel 528-532
Peter Groot Samenvatting
Tekstbegrip en woordselectie in het vreemde-talenonderwijs. Een kwantitatieve benadering 533-536
Jan van Weeren Samenvatting
LangCred: taaicertificaten en standaardniveaus in de Europese Unie 537-542


ISSN: 1566-2705