Dames en heren uitgevers, tijd voor een nieuwe uitdaging! Beoordeling literatuurmethoden Frans (thema: literair-historisch)

Auteurs

  • Arie Hoeflaak

Trefwoorden:

Frans, literatuurmethode, beoordelingscriteria

Samenvatting

De tweede fase van het voortgezet onderwijs scharniert en vernieuwt, het eindexamen moderne vreemde talen wordt verbouwd, het literatuuronderwijs zoekt nieuwe invalshoeken, een vakontwikkelingsgroep gaat in opdracht van de stuurgroep Profiel aan de slag om, naar te verwachten valt, in de geest van de CVE-mvt verder vorm te geven aan het onderwijs in de literatuur, zowel binnen het vak zelf als binnen het nieuwe vak 'culturele en kunstzinnige vorming'. Zelfstandig leren zal een belangrijke factor zijn in elk vak(-onderdeel). De vraag rijst: zullen we in staat zijn met behulp van de bestaande methoden leerlingen te leren zelfstandig met Franse literatuur om te gaan? Op deze en vele andere vragen heeft het panel Frans getracht een antwoord te vinden. Het is met spijt dat het panel de hierboven gestelde vraag niet met een volledig ja heeft kunnen beantwoorden.

Citeerhulp

Hoeflaak, A. (1994). Dames en heren uitgevers, tijd voor een nieuwe uitdaging! Beoordeling literatuurmethoden Frans (thema: literair-historisch). Levende Talen Magazine, 81(495), 619–625. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1309

Nummer

Sectie

Artikelen