Een weelde aan inzichten in vakspecifieke literatuurmethoden. Beoordeling literatuurmethoden Engels, Duits en Spaans (thema: literair-wetenschappelijk

Auteurs

  • Peter Edelenbos

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, literatuurmethode, beoordelingscriteria

Samenvatting

Een literatuurmethode analyseren vereist kennis. Literatuurmethoden voor één taal onderling vergelijken is moeilijk. Een vergelijking van literatuurmethoden voor verschillende moderne vreemde talen is een hachelijke onderneming. De inhoudelijke en methodisch-technische problemen liggen namelijk voor het oprapen. Denk daarbij alleen maar aan de inhoudelijke en talige kennis die van de leden van een beoordelingspanel wordt gevraagd. W i e beheerst Duits, Engels en Spaans op een academisch niveau? Dergelijke allround experts zijn er niet. Toch heeft een panel van zes beoordelaars de beoordeling uitgevoerd van en de groepsdiscussie gevoerd over enkele literatuurmethoden voor de vakken Duits, Engels en Spaans. Voor het vak Frans waren geen recente methoden voor dit thema beschikbaar.

Citeerhulp

Edelenbos, P. (1994). Een weelde aan inzichten in vakspecifieke literatuurmethoden. Beoordeling literatuurmethoden Engels, Duits en Spaans (thema: literair-wetenschappelijk. Levende Talen Magazine, 81(495), 635–640. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1312

Nummer

Sectie

Artikelen