Transfer in het talenonderwijs

Auteurs

  • Ron Oostdam

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, transfer

Samenvatting

LT (1993)485 is gewijd aan 'transfer in het talenonderwijs'. In dit themanummer staat het begrip transfer centraal. Het gaat steeds om twee vormen: transfer binnen een taal en transfer tussen talen. Bij transfer binnen een taal gaat het er om of leerlingen kennis en vaardigheden die aangeleerd zijn in de ene taak ook toepassen in andere (nieuwe) taken. Bij transfer tussen talen gaat het er om of leerlingen kennis en vaardigheden aangeleerd in de ene taal ook toepassen in het verwerven en gebruiken van een andere taal.

Citeerhulp

Oostdam, R. (1993). Transfer in het talenonderwijs. Levende Talen Magazine, 80(485), 568–569. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1355

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>