Leesstrategieën: training in het moedertaalonderwijs, transfer naar het vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Peter Bimmel
  • Gerard Westhoff

Trefwoorden:

Nederlands, vreemdetalenonderwijs, transfer

Samenvatting

'Leraren Duits: dop je eigen boontjes!' — zo meende Hans Dorrestijn enkele jaren geleden in een debat over de vraag in hoeverre het de taak van leerkrachten Nederlands is, voorkennis aan te brengen met het oog op het leren van moderne vreemde talen. Het is een standpunt dat in deze extreme vorm gelukkig door weinig leerkrachten Nederlands gedeeld wordt, al is men over het algemeen argwanend tegenover elke poging het vak te instrumentaliseren ten nutte van andere schoolvakken. Echter, alleen al het gegeven dat de effectieve leertijd bij elk schoolvak afzonderlijk in het voortgezet onderwijs heel beperkt is, geeft reden genoeg om na te gaan of we het rendement van het onderwijs niet kunnen vergroten door ervoor te zorgen dat de leerlingen bij het ene schoolvak zaken leren die ze dan vervolgens bij andere vakken kunnen toepassen.

Aanvullend een praktijkvel: Leren voorspellen

 

Citeerhulp

Bimmel, P., & Westhoff, G. (1993). Leesstrategieën: training in het moedertaalonderwijs, transfer naar het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 80(485), 577–583. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1358

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>