Het overschatten van de eigen woordkennis. Het belang van metacognitie voor woordenschat

Auteurs

  • Carolien Schouten-van Parreren

Trefwoorden:

Nederlands, vreemdetalenonderwijs, transfer, woordenschat

Samenvatting

Zwakke leerlingen denken al gauw dat ze precies weten wat een woord betekent, terwijl dat niet het geval is. Het is duidelijk dat dit een verdere woordenschatuitbreiding in de weg staat, omdat je aan woorden die je al denkt te kennen, niet veel aandacht meer zult besteden. Dit gebrek aan metacognitie (kennis over je eigen kennis/het kunnen inschatten van je eigen kennis) staat in dit artikel centraal.

Citeerhulp

Schouten-van Parreren, C. (1993). Het overschatten van de eigen woordkennis. Het belang van metacognitie voor woordenschat. Levende Talen Magazine, 80(485), 599–602. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1362

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)