Hoe belangrijk is bewuste kennis van leestaken voor leesvaardigheid?

Auteurs

  • Jan Neuvel
  • Bart Bossers
  • Rob Schoonen
  • Jan Hulstijn

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, transfer, leesvaardigheid

Samenvatting

'Dan komt er een leerling bij me klagen dat hij wel twee uur aan zijn proefwerk heeft geleerd en toch een onvoldoende heeft gehaald. Als ik dan vraag wat hij precies heeft gedaan in die twee uur, dan krijg je nogal eens als antwoord: «Nou, ik heb het hoofdstuk wel vijf of zes keer goed doorgelezen. Die leerlingen ontbreekt het niet aan inzet of motivatie, en waarschijnlijk ook niet aan intelligentie. Maar waar dan wel aan vraagt u zich af. Ze missen een goede aanpak van een studietekst. Een studietekst laat zich vaak niet begrijpen en onthouden door zo'n tekst te lezen als ware het een verhaal.'

Citeerhulp

Neuvel, J., Bossers, B., Schoonen, R., & Hulstijn, J. (1993). Hoe belangrijk is bewuste kennis van leestaken voor leesvaardigheid?. Levende Talen Magazine, 80(485), 603–610. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1363

Nummer

Sectie

Artikelen