Over het onderscheid tussen korte verhalen, short stories en Kurzgeschichten. Een groepsdiscussie over transfer tussen docenten Nederlands en moderne vreemde talen

Auteurs

  • Michel Couzijn
  • Gerard Westhoff

Trefwoorden:

Nederlands, vreemdetalenonderwijs, transfer

Samenvatting

Hoewel transfer in theorie weleens wordt beschouwd als een 'bijprodukt' van leren, is het voor veel docenten een zeer nastrevenswaardig bijprodukt. Wat leerlingen in de klas aan kennis opdoen moeten ze immers niet alleen weer op een proefwerk kunnen spuien; minstens zo belangrijk is het dat ze die kennis ook op een later tijdstip kunnen toepassen, in een nieuwe situatie. In de buitenwereld bijvoorbeeld, maar ook op school, wanneer met een nieuw vakonderdeel of bij een ander schoolvak moet worden 'aangehaakt' bij kennis die eerder is onderwezen. Docenten Nederlands en moderne vreemde talen kunnen wat dit betreft veel aan elkaar hebben. De lesstof vertoont op enkele punten flinke overlap. Voor grammatica-onderwijs dient het schoolvak Nederlands traditioneel als — meer of minder bereidwillige — dienstknecht van de moderne vreemde talen. Ook literatuurgeschiedenis wordt voor een deel 'dubbel' onderwezen. En natuurlijk nemen de vier taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren bij elk vak een vooraanstaande plaats in.

Citeerhulp

Couzijn, M., & Westhoff, G. (1993). Over het onderscheid tussen korte verhalen, short stories en Kurzgeschichten. Een groepsdiscussie over transfer tussen docenten Nederlands en moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 80(485), 619–624. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1366

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>