Nogmaals de verschillen in grammaticale fouten van één- en tweetaligen aan het einde van de basisschool; Een antwoord op de reactie van Anne Kerkhoff

Hester Ringnalda

Samenvatting

Hester Ringnalda schreef in Levende Talen (jaargang 77, 1990, 448) een artikel over de overeenkomsten en verschillen in grammaticale fouten van Nederlandstalige en anderstalige leerlingen. Zij kwam tot andere conclusies dan Anne Kerkhoff in haar proefschrift Taalvaardigheid en schoolsucces. De laatste concludeert dat het niet noodzakelijk is afzonderlijke taalprogramma's te ontwikkelen voor gevorderde NT2-leerders. Volgens Ringnalda echter tonen de verschillen die zij in haar contra-expertise gevonden heeft de noodzaak van afzonderlijke programma's ruimschoots aan.
Kerkhoff reageerde daarop met een verweer, waarin zij de verschillen relativeert en twijfels uitspreekt over de mogelijkheid om materialen te ontwikkelen waarmee de specifieke grammaticale problemen van anderstalige leerlingen kunnen worden opgelost. Zij ziet meer heil in de ontwikkeling van materialen die voor alle leerlingen van nut zijn.

Dit is een korte reactie door Hester Ringalda op het verweer van Anne Kerkhoff


Trefwoorden


Grammatica; grammaticale fouten; moedertaalleerder; tweede taalleerder

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.