LTM, jaargang 77 (1990) 449

LTM, jaargang 77 (1990) 449

Frans Teitler Samenvatting
Een literaire wandeling door Amsterdam 126-129
Q.I.M. Mok Samenvatting
Ontlening en xenofobie 130-133
Inge Hofmans-Okkes Samenvatting
Achterstand op achterstand; Over prioriteiten in het onderwijs aan tweetalige leerlingen 134-141
Hans Kuhlemeier, Huub van den Bergh Samenvatting
De proefpeiling Nederlands: Spreken en luisteren 142-146
Bert Bartelds Samenvatting
Enquête nieuwe schoolonderzoekregeling moderne vreemde talen lbo/mavo C- en D-niveau Duits (vervolg) 147
Hester Ringnalda Samenvatting
Nogmaals de verschillen in grammaticale fouten van één- en tweetaligen aan het einde van de basisschool; Een antwoord op de reactie van Anne Kerkhoff 148


ISSN: 1566-2705