Kenmerkende eigenschappen van zwakkere leerlingen bij het leren hanteren van leesstrategieën

Auteurs

  • Ben van Wendel de Joode

Trefwoorden:

Leesonderwijs, leesstrategieën, eindtermen

Samenvatting

Van Wendel de Joode onderzocht welke kenmerkende eigenschappen van zwakkere leerlingen een handicap vormen bij het leren hanteren van leesstrategieën. Kennis hiervan is een voorwaarde om adequaat lesmateriaal voor deze leerlingen te kunnen ontwikkelen, opdat zij het gewenste streefniveau bereiken. Door middel van een analyse van de (in een protocol weergegeven) handelingen van twee zwakkere leerlingen wordt getracht inzicht te verkrijgen in de aard van de problematiek.
Het levert uiteindelijk interessante onderzoeksresultaten op en in ieder geval ook een relativering t.a.v. het optimisme bij het aanleren van leesstrategieën aan alle leerlingen.

Citeerhulp

Wendel de Joode, B. van. (1990). Kenmerkende eigenschappen van zwakkere leerlingen bij het leren hanteren van leesstrategieën. Levende Talen Magazine, 77(453), 325–331. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1401

Nummer

Sectie

Artikelen