Vertalen en vreemde-talenonderwijs

Auteurs

  • Heinz Mundschau

Trefwoorden:

Moderne vreemde talen, vertalen, vreemdetalenonderwijs, taalverwerving

Samenvatting

Onlangs is in het Goethe-Institut in München een serie voordrachten gehouden over vertaalwetenschappen en vreemdetalenonderwijs (Königs 1989). Nieuwe bijdragen aan een oud thema! Nieuwe wijn in oude zakken! De eerste leraren vreemde talen aan de eerste openbare scholen in West-Europa waren, nu ruim honderd jaar geleden, de leraren Latijn.
Onder het motto: Wie Latijn kent, kent ook Frans etc. Het onderwijs was ernaar. De effecten ervan ondervinden wij tot op de dag van vandaag. Heel wat leerboeken gaan nog steeds uit van de methode: 'Men neme 70% grammatica en kruide het geheel met 30% vertalen'. Geen wonder dat elke ook maar enigszins progressieve leraar vreemde talen een grote bocht maakt om alles wat met 'vertalen' te maken heeft.

Citeerhulp

Mundschau, H. (1990). Vertalen en vreemde-talenonderwijs. Levende Talen Magazine, 77(453), 332–335. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1402

Nummer

Sectie

Artikelen