Informatica en Nederlands in de bovenbouw

Willy Weijdema

Samenvatting

Uit onderzoek naar het gebruik van computers in het voortgezet onderwijs blijkt, dat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 7% van de docenten Nederlands wel eens de computer gebruikt bij zijn lessen. In de bovenbouw zijn dat er nog minder. Tegelijkertijd ontvangen deze docenten van hun leerlingen steeds vaker opstellen, geprint op kettingpapier: thuis gemaakt met de tekstverwerker ...
Waarom zou informatica bij Nederlands aan de orde moeten komen? Informatietechnologie is toch alleen maar een hulpmiddel? Je behandelt toch ook niet de verschillen tussen schrijven met een potlood, balpen of vulpen? Willy Weijdema maakt in haar artikel duidelijk, dat informatietechnologie meer is dan een hulpmiddel en dat het integreren van informatica-aspecten in het vak Nederlands in de bovenbouw een verrijking van dat vak kan betekenen.

Trefwoorden


Nederlands; Informatietechnologie; bovenbouw

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.