Veranderingen in de tekstbegripexamens moderne vreemde talen voor havo, vhbo en vwo met ingang van 1991

Auteurs

  • Digna Samson
  • Noud van Zuijlen

Trefwoorden:

Moderne vreemde talen, tekstbegrip, examens, vernieuwing

Samenvatting

In de tekstbegripexamens Duits, Engels, Frans, voor havo, vhbo en vwo en in de tekstbegripexamens Spaans en Russisch voor havo en vwo zullen met ingang van het examen 1991 enkele veranderingen worden doorgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn dat een grotere variatie in de inhoud en de lengte van de teksten en het aantal teksten mogelijk wordt en dat het aantal antwoorden per vraag kan uiteenlopen van drie tot zes. Daarmee zal de validiteit van de examens worden vergroot.
In hun bijdrage aan dit nummer geven Digna Samson en Noud van Zuijlen van het Cito weer wat die veranderingen precies inhouden, nadat zij eerst een beknopte schets hebben gegeven van de achtergrond waaruit de ontwikkelingen zijn voortgekomen.

Citeerhulp

Samson, D., & Zuijlen, N. van. (1990). Veranderingen in de tekstbegripexamens moderne vreemde talen voor havo, vhbo en vwo met ingang van 1991. Levende Talen Magazine, 77(453), 344–346. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1405

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.