Authentiek materiaal in het NT2-onderwijs: het gebruik van tv-programma's

Nette Menke

Samenvatting

Omdat ik graag zo praktisch mogelijk aan wil geven hoe men Nederlandstalige televisieprogramma's kan gebruiken binnen het NT2-onderwijs, ga ik uit van mijn huidige werksituatie als docente Nederlands als tweede taal aan een zgn. 'internationale schakelklas'. De leerlingen in deze klas variëren in leeftijd van 11 tot 18 jaar. De culturele achtergronden verschillen per leerling en wijken sterk af van die van Nederlandse leerlingen. Niet alleen leeftijd en cultuur lopen sterk uiteen, maar ook de taalniveaus verschillen: van beginners tot (ver)gevorderden. ledere leerling werkt daarom met specifieke taakopdrachten om op eigen niveau met de Nederlandse taal bezig te kunnen zijn. Om te voorkomen dat iedereen alléén of met één of twee 'niveaugenoten' de taken doorwerkt, moet een aantal lessen zich op de hele groep richten.

Trefwoorden


NT2; authentiek lesmateriaal; tv-programma's; ISK

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.