Het bijvoeglijk naamwoord in het Duits, een bron van ergernis? I

Rien Wouda, Siem van der Sluijs

Samenvatting

Ondanks het feit, dat in veel methodes de adjectief-verbuiging nog steeds veel aandacht krijgt, is het vaak heel moeilijk leerlingen te motiveren en vallen de resultaten vaak op alle niveaus tegen. Met de traditionele methode blijkt het niet eenvoudig te zijn het probleem aan de leerlingen op zo'n wijze duidelijk te maken dat zij er vlot en foutloos mee kunnen werken. Het lijkt in de hogere klassen steeds weer, of het probleem nooit behandeld is, of nooit is begrepen. Het moet met veel woorden steeds weer opnieuw worden uitgelegd. In dit artikel willen wij - als vervolg op de in een eerder artikel (Levende Talen 452, juni 1990) behandelde BS-groepen — een andere methode aanbieden, waardoor leerlingen zelf-handelend het probleem onder de knie kunnen krijgen.

Trefwoorden


Duits; adjectief; activerende didactiek

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.