Kunnen uw studenten dit diagram lezen? Over allochtone studenten en visuele informatiedragers

Auteurs

  • Fred Mulder
  • Ineke Vedder

Trefwoorden:

NT2, Nederlands, visuele informatiedragers, taalonderwijs, volwassenenonderwijs

Samenvatting

Fred Mulder en Ineke Vedder hebben het in dit artikel over het kunnen lezen van illustraties door anderstalige cursisten. Ze gaan daarbij kort in op de aard en rol van illustraties in andere culturen. In het Nederlandse onderwijs wordt het omgaan met visuele informatiedragers er met de paplepel ingegoten. Volwassen anderstaligen in Nederland, zelfs studenten, blijken echter vaak nog moeite te hebben met het interpreteren van illustraties, dat geldt zeker voor studievaardigheden als het kunnen lezen van tabellen, diagrammen en grafieken (overigens een vaardigheid die ook niet alle Nederlandstalige leerlingen zonder meer beheersen). Mulder en Vedder pleiten ervoor om dergelijke vaardigheden systematisch in het onderwijs aan bod te laten komen en besluiten met een aantal suggesties.

Mensen die geen visuele informatiedragers als plaatjes, diagrammen en grafieken kunnen lezen worden wel 'visueel analfabeet' genoemd. Dat verschijnsel doet zich op veel plaatsen in de wereld in combinatie met 'gewoon' analfabetisme voor. Er zijn parallellen te trekken tussen dit
dubbele analfabetisme en de positie van sommige allochtone studenten in Nederland, die moeite hebben met visuele representaties én met het lezen van Nederlands. In dit artikel worden enkele voorbeelden gepresenteerd; er wordt gerichte aandacht voor visuele informatiedragers binnen lessen Nederlands als tweede taal bepleit en daarvoor worden enkele aanbevelingen gedaan.

Citeerhulp

Mulder, F., & Vedder, I. (1991). Kunnen uw studenten dit diagram lezen? Over allochtone studenten en visuele informatiedragers. Levende Talen Magazine, 78(457), 27–30. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1428

Nummer

Sectie

Artikelen