Inventarisatie van leergangen talen in het voortgezet onderwijs

Auteurs

  • Hans Kuhlemeier
  • René van Werkhoven

Trefwoorden:

Leergangen, Nederlands, Engels, Frans, Duits

Samenvatting

Sinds 1973 voert het Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) inventariserend onderzoek uit naar het gebruik van leergangen in het voortgezet onderwijs. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een overzicht van de mate waarin deze leergangen gebruikt worden in lbo en avo/vwo. In dit artikel wordt verslag gedaan van de meest recente inventarisatie van de leergangen Nederlands, Engels, Duits en Frans in het eerste, derde en vijfde leerjaar. Daarnaast worden enkele ontwikkelingen in het gebruik van leergangen gesignaleerd.

Citeerhulp

Kuhlemeier, H., & Werkhoven, R. van. (1991). Inventarisatie van leergangen talen in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 78(457), 34–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1430

Nummer

Sectie

Artikelen